2019  Võsu Põhikooli ja lasteaiahoone ideekonkurss võistlustöö ORAV Arhitektid Loona Lepp ka Kaarel Mölder

https://visioonprojekt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/loonalepp_visioonprojekt_onmicrosoft_com/EWe2S0hIM81Pi_lAoffJyiMBIx6nVRV5754MSdabZwBpWQ?e=HIOQdC

2016 Ventri 6lasteaia ideekonkurss. Arhitektid Izabella Balagura, Loona Lepp, Paap Ehasalu

2015 Päästedepoo ideekonkurss. Arhitektid Izabella Balagura, Loona Lepp, Paap Ehasalu

2015 Kadrina tervisekeskuse arhietuurivõistlus. Arhitektid Izabella Balagura, Loona Lepp

2009 Soome Varkause linna Kämari linnaosa planeeringu ideekonkurss. Konkurss korraldati Soome Arhitektide Liidu (SAFA) kaaskorraldusel. Osales 32 tööd. OÜ Visioonprojekt arhitektide Loona Lepp ja Paap Ehasalu tööd hinnati
ostupreemiaga

Arhitektid Loona Lepp, Paap Ehasaslu

2019  Võsu Põhikooli ja lasteaiahoone ideekonkurss võistlustöö LOOGILINE arhitekt Keiu Albi