RIIGIHANKED 

Eesti Maaülikooli Fr.R.Kreutzwaldi 52 ühiselamu fuajee laienduse ning invaligipääsu projekteerimine

Eesti Maaülikool(74001086)
Karksi-Nuia Tervisekeskuse rajamise projekteerimistööd Mulgi Vallavalitsus(77000453)
Erihoolekande teenusmaja projekteerimine Otepääle Otepää Vallavalitsus(75001566)
Konguta koolihoone ümberehituse põhiprojekti koostamine Elva Vallavalitsus(77000170)
Kauksi külastuskeskuse kompleksi rekonstrueerimise projekteerimistööd (2) Riigimetsa Majandamise Keskus(70004459)
Kastolatsi tee 25 detailplaneeringu koostamine SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS(90001977)
Sürgavere spordihoone väljaehitamata osa projekteerimistööd Põhja-Sakala Vallavalitsus(77000463)
Rapla Hooldekeskuse hoone energiatõhususe tõstmine Rapla Vallavalitsus(77000312)
Sindi seltsimaja osalise rekonstrueerimise projekteerimistööd Tori Vallavalitsus(77000341)
Järve linnaosas krundile aadressil Järveküla tee 44 lammutatava ujula asemele spordibaasihoone projekti koostamine Kohtla-Järve Linnavalitsus(75001017)
Tori rahvamaja rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd Tori Vallavalitsus(77000341)
Piirsalu kontori rekonstrueerimise projekteerimine Riigimetsa Majandamise Keskus(70004459)
RMK Viljandi seemla lao-tootmishoone projekteerimine Riigimetsa Majandamise Keskus(70004459)
Kurtna Noortelaagri kompleksi rekonstrueerimise projekteerimine Kohtla-Järve Linnavalitsus(75001017)
Prillimäe Põnnipere lasteaia rekonstrueerimise projekteerimine Kohila Vallavalitsus(75018851)

ERATELLIJAD

Lennuradari 2 tootmihoone uusehitus OÜ Bauest
Paju 3 Raasiku tootmirhoone rekonstrueerimine OÜ Bauest
Paplite pst 2a Tallinn mitmeotstarbeline hoone Watson OÜ
Paju 2 Raasiku tootmishoone rekontrueermine BauEst OÜ
Parmitehase Kohila tootmishoone rekontrueermine BauEst OÜ
Tormi tn 2 Kärdla korterelamu rekontrueerimine Korteriühistu
Tööstuspargi tee 2 Pärnumaa tootmishoone laiendus BauEst OÜ
Kuusoo 20 Tartumaa tootmihoone laiendus BauEst OÜ

2018-2020 Valukoja 7 Tallinn tervisemaja rekonstrueerimise projekt (valmis ehitatud)

2019 Kastolatsi 25 Otepää erihoolekandehoone projekt

2018 Kehra tervisekeskuse rekonstrueerimise projekt (valmis ehitatud)

2018 Märjamaa tervisekeskuse projekt

2017 Tapa kultuurikoja rekonstrueerimise projekt (valmis ehitatud)

2019 Kalda 6 Karksi-Nuia tervisekeskuse rekonstrueerimise projekt (valmis ehitatud)

2020 Kuusiku tee 5, Rapla. Hooldekeskuse laienduse ja rekonstrueerimise projekt (töösolev)

2019-2020 RMK Kauksi külastuskeskuse rekonstrueerimine. Kauksi, Alutaguse vald (ehitusjärgus)

2019-2020 Päiksi tee 2B Alatskivi tervisekeskuse projekt (töösolev)