loona lepp

tegevjuht, vastutav arhitekt

EAL, volitatud arhitekt tase 7 kutsetunnistus nr 156259 kehtiv kuni 02.11.2027

Lõpetanud ERKI (praeguse nimega Eesti Kunstiakadeemia)magister

loona(o)visioonprojekt.eu
+372 501 7159
Skype: loona.lepp töökeeled: eesti, soome, inglise, vene, hispaania

PAAP EHASALU

projekteerija, projekti juht
Lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor
Disain loovettevõtluses - sisekujundus

Bakalaureus

paap(o)visioonprojekt.eu
 +372 5179477
töökeeled: eesti, inglise

meie töötajad

ENDEL SUBI

 

Projekteerimise projektijuht (koostööpartner)

+372 5185043

visioonprojekt@gmail.com

Osaühing Visioonprojekt on juurutanud kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis vastab  kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele

MEIE TEGEVUSPÕHIMÕTTED

 

Lähtume oma töös arhitekti kutse-eetika põhimõtetest

·         Arhitekt peab planeerimisel, projekteerimisel ja protsessi juhtimisel silmas ehitise või ehitatud keskkonna kogu elukaart, arvestab nii tellijate, kasutajate kui ka avalikkuse pikaajalisi huve ja tagab tervikliku käsitluse kaudu säästva arengu.

·         Arhitekt on oma kutsealal sõltumatu, erapooletu ja usaldusväärne, austab teiste isikute õigusi ja huve ning väldib sattumist olukordadesse, mis võivad tekitada kahtlusi tema erapooletuses või usaldusväärsuses.

·         Arhitekt järgib avalikke huve ja väärtusi ning hoiab looduskeskkonda ja kultuuripärandit.

·         Arhitekt lähtub oma erialases tegevuses eelkõige ühiskonna heaolust ja ehitatava keskkonna kvaliteedist, mitte olupoliitilistest või enda majanduslikest huvidest.

·         Arhitekt võtab ettevõtjana erialase töö vastu siis, kui tal on selleks vajalikud teadmised, oskused ja kogemus, tehnilised ja rahalised vahendid. Vajaduse korral kasutab arhitekt teenuse osutamisel pädevaid alltöövõtjaid.

·         Arhitekt võtab ettevõtjana töö vastu siis, kui teenuse eest kokku lepitud tasu võimaldab tal töökohustusi kvaliteetselt ja professionaalselt täita.

·         Arhitekt juhindub kliendi või võimaliku kasutaja vajadustest ja soovidest, kui need ei ole vastuolus kutse-eetika põhimõtetega ja projekteerimise hea tavaga. Vastuolude ilmnemisel teavitab arhitekt klienti või võimalikku kasutajat sellest esimesel võimalusel.

·         Arhitekt täidab oma töökohustusi põhjendamatute viivitusteta ja kokku lepitud aja jooksul. Ta teavitab oma klienti kohe asjaoludest, mis võivad mõjutada töö tähtaega, projekti kvaliteeti või maksumust

Rohkem saab lugeda:

http://www.arhliit.ee/avalikud_dokumendid/eetikakoodeks/

Oleme oma tegevuses sõltumatu ehitusettevõtjatest, tarnijatest ning ehitustööstusest, me ei võta vastu mingeid soodustusi, mis võiks meid takistada oma tellijate huvides erapooletute otsuste tegemisel.

Osaühing Visioonprojekt reg nr 10481526

KMKR nr EE 100360736


Telefon +372 501 7159      

Email: loona(0)visioonprojekt.eu


Harjumaa osakond:

Kivinuki tee 5, Rae küla, Rae vald, Harjumaa 75310


Saaremaa osakond: Riidometsa, Meedla küla, Saaremaa vald 93744

KAAREL MÖLDER

Tallinna Tehnikakõrgkool üliõpilane

 

visioonprojekt(o)gmail.com

meie MTR registreeringud

EP10481526-0001 Arhitektuurne projekteerimine
EPE000474 Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

kasutusel on projekteerimistarkvara ArchiCAD21 serial nr SW0000029127, ArchiClub liige
AutoCAD LT serial nr 361-90955862

Alates 2023 pakume interjööri disani teenust ka Hispaanias piirkonnas Malagast Marbellani.