Firmast
Meie tegevuspõhimõtted
TÖÖSOLEVAD PROJEKTID (VALIK)
VALMIS TÖÖD (VALIK )
TÜÜPPROJEKTID elamud
VALMIS TÖÖD ruumikujundus
Enne projekti tellimist
Muud teenused - EHR - arhiivi kasutamine
Mõõdistusprojektide koostamine
Tööde nimekirjad
Arhitektuurivõistlused


Kivinuki tee 5
Rae k. Rae v., Harjumaa
+372 501 7159

Asukoht

Enne projekti tellimist

Projekteerimise lähtedokumendid üksikelamu tellimiseks.
Üksikelamu - see on ühepereelamu või paarismaja.

 1. Väljavõte (koopiad) detailplaneeringust järgmises mahus:
  - põhijoonis
  - kommunikatsioonide joonis
  - seletuskiri
  Võivad olla digitaalsed või paberkandjal

  1-A Projekteerimistingimused - kui on tegemist vanema piirkonnaga, millele ei ole koostatud detailplaneeringut, tuleb taotleda kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused.

 2. Topo-geodeetiline alusplaan digikujul DWG formaadis. Topo-geodeetiline alusplaan peab kajastama tegelikku olukorda, ega tohi olla vanem kui 2 aastat. Mõnikord saab kasutada digikujul detailplneeringu jooniseid topo-geodeetilise alusena.

 3. Kommunikatsioonide võrguvaldajate tehnilised tingimused. Elekter, veevarustus, kanalisatsioon, gaasivarustus, side. Nendest asutustest, kust hakatakse ostma vett, elektrit jms teenuseid tuleb tellida tehnilised tingimused üksikelamu projekteerimiseks.

 4. Katastriüksuse plaan. Enamasti saab krundi ostmise käigus. Võimalik tellida koopia Maa-Ametist.

 5. Omandidokument - väljavõte kinnistusraamatust

Punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid on vajalikud kohe arhitektiga läbirääkimiste alguses.
Punktides 3 kuni 5 nimetatud dokumendid on vajalikud projekti vormistamise alguseks.