Suomeksi


Kivinuki tee 5
Rae k. Rae v., Harjumaa
+372 501 7159

Asukoht

Suomeksi

Arkkitehtisuunnittelu

Sisustussuunnittelu

Kaavoitukset

Varkauden kaupunki järjesti yleisen arkkitehtuurikilpailun, joka koski Kämärin
aluetta. Kilpailu järjestettiin aatekilpailuna, jonka tarkoituksena oli uusien toimintaratkaisujen
ideoiminen alueelle. Ratkaisujen toivottiin täydennys tai uusien
alueiden rakentamisella kehittävän aluetta monipuolisena matkailu-, virkistys-
vapaa-ajan- ja asumiskohteena. Ehdotuksissa tuli huomioida Kämärin
alueen arvokas luonnonympäristö ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennusperintö.

Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä 32 ehdotusta, jotka hyväksyttiin. Kilpailun taso oli monipuolisuudessaan hyvä ja antoi tilaajalle laajan valikoiman ehdotuksia jatkosuunnittelun pohjaksi.

3.3 Nimimerkkikuorten avaaminen:

Lunastukset
”ORAVA”
Tekijät: OU Visioonprojekt
Loona Lepp, arkkitehti
Paap Ehasalu, teknikko

SAFA Varkauden Kämärin aluen ideakilpailu